Mededelingen

Rooster

Hoorcollege

Werkcollege

Tentamen

Huiswerk

Per week moeten 4 opgaven ingeleverd worden, te kiezen uit de opgaven die hieronder wekelijks bekend zullen worden gemaakt. Het huiswerk bepaalt de helft van het eindcijfer en is dus essentieel voor het halen van het vak.

Het huiswerkcijfer wordt bepaald door de volgende formule: cijfer = (3/4)*punten + 1. Dit betekent ook dat als je alleen maar 2-puntsopgaven maakt, je maximaal een 7 kan halen.

Als je vastzit bij het maken van een opgave, kan je altijd voor hulp langslopen bij een van de werkgroepbegeleiders of de docent.

De cijfers komen hier te staan (niet op naam, maar op studentnummer).

Inleverdatum 2-puntsopgaven 3-puntsopgaven
10 februari§ 1: 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25§ 1: 10, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26
17 februari§ 2: 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 58§ 2: 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 59, 60, 61
24 februari§ 2: 32, 33, 35, 36, 37, 44, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 65§ 2: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 51, 52, 56, 57, 62, 63, 64, 66, 67
3 maart§ 3: 11-21, 24, 25, 27§ 3: 22, 23, 26, 28-34
10 maart§ 4: 12-19, 22-26, 38, 39§ 4: 20, 21, 27, 28, 37, 40, 43
17 maart§ 4: 29, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 56, 57§ 4: 31, 34, 47, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 60
24 maart(Collegevrije week, hertentamen lineaire algebra) (geen huiswerk, er is wel huiswerk voor de volgende week!)
31 maart§ 5: 11-15, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 31§ 5: 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32
7 april§ 5: 33-36, 38-40, 42, 43, 47, 50-52, 55, 58§ 5: 16-18, 37, 41, 44-46, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 59
Let op: Van de vier opgaven deze week,moet precies één uit 16-18 komen!
14 april§ 6: 15-23, 28-30§ 6: 24-27, 31-34
21 april§ 6: 35-46, 48, 50, 52-55§ 6: 47, 49, 51, 56-60
28 april§ 7: 10, 12, 13, 15, 17§ 7: 14, 16, 18, 19
Opmerking 1: Bij alle opgaven deze week is het toegestaan om de computer te gebruiken, maar geef wel aan wat je gebruikt hebt, en het is niet toegestaan middelen te gebruiken die direct een hele opgave oplossen.Opmerking 2: Voor het ster-deel bij 18 wordt gevraagd iets te bewijzen wat vooralsnog door niemand is bewezen. Je hoeft hiervoor dus geen bewijs te geven, maar om de volle 3 punten voor deze opgave te krijgen, moet je wel iets zeggen hierover, (bijvoorbeeld door een flink aantal gevallen door te rekenen).
5 mei(Collegevrije week)(geen huiswerk)
12 mei§ 8: 10-12, 14, 16, 18-20, 22§ 8: 13, 15, 17, 21, 27, 28
19 mei§ 8: 11, 12, 14, 16, 18-20, 22-26, 30, 31§ 8: 13, 17, 21, 27, 28, 29, 32, 33

Reglement voor huiswerk

Huiswerk wordt op de volgende manier behandeld:

Inhoud

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen uit het vak wiskundige structuren, zoals gehele getallen, permutaties, symmetriegroepen en restklassen, geabstraheerd en geünificeerd in het begrip `groep'. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.

Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieën, groepshomomorfismen, groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten en quotiënten van groepen, abelse groepen en Sylowondergroepen.

Tijdens het werkcollege zal tevens aandacht geschonken worden aan het correct opschrijven van bewijzen.

Voorkennis

Dit vak is bedoeld voor eerstejaars studenten en vereist geen voorkennis. Het helpt wel aanzienlijk als het vak wiskundige structuren met goed gevolg doorlopen is.

Literatuur

Het dictaat Algebra 1 van Prof. Stevenhagen zal als richtlijn dienen voor het college. Dit dictaat is te koop voor € 9,50 bij het eerste college en bij het secretariaat (kamer 203a). Het wordt zeer gewaardeerd als gepast betaald wordt met zoveel mogelijk munten van 50 cent. Daarnaast is het hier online beschikbaar.

Tentamenregeling

Het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het afsluitend tentamen en het cijfer voor de wekelijkse huiswerkopgaven. Bij het tentamen mogen boeken, dictaten en aantekeningen gebruikt worden, maar geen rekenmachines of andere electronische hulpmiddelen.

Succesvolle deelname aan dit vak wordt beloond met 6 ECTS studiepunten. Hiervoor moet het cijfer voor het tentamen ten minste een 5 bedragen en het eindcijfer ten minste een 5.5.